Author Topic: Syarat-2 shah sholat  (Read 11284 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Syarat-2 shah sholat
« on: May 28, 2007, 03:18:17 PM »
salamun alaikum...
Sebelumnya terlibeh dulu baca
  di sini
atau
di sini
atau
di sini

Maaf ini hanya saya mau belajar bukan mengajar? ?

Setelah saya? baca artikal-2 di forum ini , maka dapatlah saya simpul bagini :

Syarat-2 shah sholat ada 15

1.suci daripada Naji syirik dalam diri kita
 
9:28. Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyekutukan adalah najis (kotor);..

4:116. Allah tidak mengampunkan apa yang dengan-Nya dipersekutukan, dan Dia mengampunkan yang selain itu kepada siapa yang Dia mengkehendaki, dan sesiapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia sesat dalam kesesatan yang jauh.


2.tidak boleh berpegang kepada kitab-2 selain daripada kitab-2 Tuhan , karena kitab-2 selain daripada kitab-2 Tuham adalah syirik , karena musyrik itu menurut 4:116 adalah kesesatan yang jauh

10:32. Itulah Allah, Pemelihara kamu Yang Benar; apakah ia, sesudah yang benar, melainkan kesesatan? Maka bagaimanakah kamu dipalingkan?

3. meninggalkan segala perbuatan yang keji dan kejahatan

29:45. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada al-Kitab, dan lakukanlah solat; solat melarang kesumbangan dan mungkar. Mengingati Allah adalah lebih besar; dan Allah mengetahui apa yang kamu mengerjakan.

11:85. Wahai kaumku, tepatilah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah mengurangi sesuatu bagi manusia, dan janganlah membuat kecelakaan di bumi dengan membuat kerosakan.

4:18. Tetapi tidak diterima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga, apabila salah seorang antara mereka didatangi kematian, dia berkata, "Sesungguhnya sekarang saya bertaubat", dan tidak juga bagi orang-orang yang mati dengan tidak percaya (kafir); bagi mereka, Kami menyediakan azab yang pedih.

74:42. ?Apakah yang mengasakkan kamu ke dalam Saqar??
74:43. Mereka berkata, ?Kami tidak termasuk orang-orang yang menyembah,
74:44. Dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin,
74:45. Dan kami terjun bersama orang-orang yang terjun,
74:46. Dan kami mendustakan Hari Agama (Pengadilan),

4.hanya semata-2 menabdilah Allah dan meninggalkan apa-2 yang di sembah oleh bapa-2 kita
11:84. Dan kepada Madyan, saudara mereka Shuaib; dia berkata, "Wahai kaumku, layanilah Allah. Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia. Dan janganlah mengurangi sukatan dan timbangan. Aku melihat kamu baik (makmur); dan aku takut untuk kamu akan azab hari yang meliputi.

11:87. Mereka berkata, "Wahai Shuaib, adakah solat kamu menyuruh kamu supaya kami meninggalkan apa yang bapa-bapa kami sembah, atau untuk membuat seperti yang kami mengkehendaki dengan harta-harta kami? Kamu penyantun, berfikiran waras."

109:1. Katakanlah, "Wahai orang-orang yang tidak percaya,
109:2. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah,
109:3. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah,
109:4. Dan tidak juga aku menyembah apa yang kamu sembah,
109:5. Dan tidak juga kamu menyembah apa yang aku sembah.
109:6. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku!"

5.tidak menyakiti hati orang lain

9:103. .. bahwa sholat kamu kamu adalah keteraman bagi mereka; Allah Mendengar, Mengetahui.

Kalau kita bersholat dan kita juga selalu membuat perbuatan keji dan kejahatan dan membuat rusuhan di muka bumi atau mengganggu atau menyakiti hati orang lain , berarti kita tidak bersholat menurut ajaran quran hanya bersembahyang menurut ajaran ulamak-2 , karena kata ulamak-2 , bahwa dosa-2 kita itu akan di ampun Tuhan apabila selepas mengambil air sembahyang saja .
Kata abu hurairah ? apa bila sesaorang islam atau mu?min mengerjakan perbuatan mengambil air sembahyang , maka membasuhlah mukanya , nascaya keluarlah dari mukanya dosa yang di lihat dengan matanya dengan bersama air itu atau dengan titik air yang terakhir , apabila ia membasuhlah dua tangannya nascaya keluarlah dari dua tangannya semua dosa yang di lakukan oleh tangannya bersama air atau bersama-2 titik air yang terakhir , apabil hn membasuh kakinya nascaya keluarlah semua dosa yang di pijak oleh kakinya bersama-2 air atau bersama-2 titikan air yang terakhir, sehingga hamba itu terlepas dari dosa dengan kadaan bersih ? ? Riwayat Muslim.

Atau pun dengan puasa sunat saja .
Kata qatadah ? puasa hari asyura? menghapuskan dosa setahun?- riwayat muslim. Asyura? yaitu hari yang kesepuluh dari bulan mahram ..

Kata ibnu abbas ? puasa sunat pada hari arapah menghapuskan dosa dua tahun yang telah lalu dan yang akan datang ? riwayatkan oleh muslim . hari arapah yaitu? hari kesembilan dari bulan zul hijah .


6.tidak boleh ikut apa yang kita tidak tahu

17:36. Dan janganlah mengikuti apa yang kamu tiada pengetahuan mengenainya; pendengaran, dan penglihatan, dan hati - semua itu ditanya.

7.bersuci? ketika handak mengerjakan sholat
Bersuci ketika hendak mengerjakan shalat
 Allah berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka
1.   basuhlah mukamu, dan;
2.   tanganmu sampai dengan siku, dan;
3.   sapulah kepalamu, dan;
4.   (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan;
5.   jika kamu junub maka mandilah, dan;
6.   jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih);
7.   sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu,
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (5:6)

Dalam firman Allah disebutkan juga larangan untuk mengerjakan dan mendirikan shalat:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu
1.   dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.
2.   Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.
Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (4:43)

8.memakai pakaian yang indah
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (7:31)
Ini menarik, kata pakaian dan indah di sini adalah sebuah bentuk kata yang mempunyai banyak arti yang paling tepat adalah pakaian taqwa seperti dijelaskan dalam Firman Allah
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi 'auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (7:26)
Jadi kalau ada yang pakai baju indah dan mahal dalam ukuran mata manusia dan berjalan seakan akan menembus gunung dan berjengot panjang dan berdahi hitam, tapi tidak mengikuti ajaran Al-Qur?an, sama saja jahiliyah itungannya! Sebaliknya ada yang shalat dengan pakaian yang satu satunya dia punya, sudah agak robek, dan agak kusam tapi shalat berdasarkan Al-Qur?an, dan tidak berdahi hitam, insya Allah dia menemui kebenaran dalam mengerjakan shalat.

9.harus menghadap qiblat
untuk memulai cara sholat kita berdiri , menghadap qiblat , qiblat menurut quran adalah masjidil haram K yang barada di mekah . firmannya;
2:144. Kami melihat kamu membalik-balikkan wajah (muka) kamu ke langit; sungguh Kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu berpuas hati. Maka palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram (Masjid Suci); dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya. Orang-orang yang diberi al-Kitab mengetahui bahawa itu adalah yang benar daripada Pemelihara mereka; Allah tidak lalai daripada apa yang mereka mengerjakan.

Ada kalanya kita berada di sewatu tempat yang kita tidak dapat mengenal tanda-2 arahnya , atau berada di perjalanan di mana arah hadap kenderaan dapat berubah-2 serta tidak biasa di hadapkan untuk searah dengan nya .
Pada kondinsi seperti di atas kita di bernarkan untuk sholat dengan menghadap kemana saja . hggi kata bahwa timur dan barat adalah kepunyaannya , dan bahwa kemana saja kita menghadap disitu wajah allah . firmannya :

2:115. Kepunyaan Allah Timur dan Barat; ke mana sahaja kamu berpaling di situlah wajah Allah; sesungguhnya Allah Merangkumi, Mengetahui.


10 dengan bahasa yang kita fahami
Bahasa bukanlah hal penting dalam menyembah Allah. Dia tidak pernah memerintahkan agar bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam shalat untuk semua kaum. Islam itu mudah, orang-orang yang karena keterbatasan pendidikan ataupun karena usianya tidak sanggup menguasai bahasa Arab tetap dapat bermunajat kepada-Nya dengan menggunakan bahasa yang mereka mengerti.

Membaca ayat-ayat yang tidak kita pahami artinya bisa jadi menyeret kita ke dalam kedurhakaan. Bagaimana tidak durhaka kalau misalnya ayat yang kita ucapkan ketika menghadap-Nya adalah salah satu dari ayat di bawah ini:
"Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut." (2:40)

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang lalu; sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan." (4:22)

"Sesungguhnya Akulah Allah; tidak ada Tuhan selain Aku; maka sembahlah Aku, dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (20:14)

Meskipun ayat-ayat di atas diambil dari Al-Qur'an, ia tidak pantas diucapkan di dalam shalat. Itulah pentingnya kita mengerti apa yang kita ucapkan.

Seiring dengan perkara ini, Allah melarang kita mendekati shalat ketika dalam keadaan mabuk sampai kita mengerti apa yang kita ucapkan.
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat apabila kamu sedang mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan..." (4:43)

11. dengan suwara perlahan

Suara di dalam shalat tidak dilantangkan dan tidak pula didiamkan. Allah menyuruh kita agar mengambil suara yang pertengahan, dan ini berlaku untuk keseluruhan shalat.
"Dan janganlah kamu melantangkan suara dalam shalat kamu, dan jangan juga mendiamkannya, tetapi carilah pertengahan di antara yang demikian itu." (17:110)

12.tidak bolah menjamakkan sholat
sholat harus di lakukan pada waktu-2 yang telah di tentukan oleh allah

4:103. .. lakukanlah solat; sesungguhnya solat adalah satu waktu yang dikitabkan (ditentukan) bagi orang-orang mukmin.

Tidak terdapat satu pun di dalam quran yang membolehkan menjamakkan sholat , dalam kadaan apa pun sholat harur di lakukan .

2:239. Jika kamu dalam ketakutan, maka sambil berjalan kaki, atau menunggang. Apabila kamu telah aman, ingatlah akan Allah sebagaimana Dia telah mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu.

13.tidak ada azan untuk mengerjakan sholat
Pengumuman untuk melakukan shalat (adzan) tidak disyaratkan di dalam ajaran Islam. Sebagian orang telah menjadikan surat 62:9 sebagai rujukan tentang adanya ketentuan adzan di dalam Al-Qur'an.
"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk shalat pada hari berkumpul (jumu'at), bersegeralah kepada peringatan Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (62:9)

Ayat di atas sesungguhnya tidak memuat kata "adzan," melainkan kata "nudiya" yang berarti "panggil." Adzan dan nudiya adalah dua kata yang berbeda dengan arti dan penggunaan yang berbeda pula.

Adzan berarti pengumuman, sifatnya adalah seruan untuk umum. Salah satu contoh penggunaan kata adzan di dalam Al-Qur'an adalah pengumuman pada saat haji akbar oleh Nabi.
"Satu pengumuman dari Allah dan rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji Besar, 'Allah dan rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan. Maka jika kamu bertaubat, itu lebih baik bagimu; tetapi jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah.....'" (9:3)

Berbeda dengan "adzan," kata "nudiya" sebagaimana yang digunakan pada surat 62:9 bermakna "memanggil" dan ditujukan terbatas kepada orang tertentu. Di dalam Al-Qur'an salah satu contoh penggunaan kata "nudiya" ini adalah ketika Allah memanggil Nabi Musa.
"Apabila dia datang kepadanya, dia dipanggil dari tebing sebelah kanan lembah di tempat yang lekuk yang diberkati, datang dari pohon, 'Wahai Musa, sesungguhnya Akulah Allah, Rabb semesta alam.'" (28:30)

Karenanya kita tidak perlu mengusik ketenangan lingkungan dengan gema adzan melalui pengeras suara yang ditempatkan di atas menara/kubah mesjid. Patut dipertimbangkan bahwa sangat mungkin ada bayi yang sedang tidur, pekerja yang kelelahan, orang yang sedang sakit, maupun orang berbeda keyakinan yang terganggu dengan suara adzan itu.

Ketika akan shalat kita dapat mengajak anggota keluarga atau mungkin teman sekeyakinan yang berada di dekat kita. Namun tidak perlu mengumandangkan sebuah pengumuman untuk semua orang.


14.tidak sebut nama nabi Muhammad dan nabi ibrahim dll dalam sholat
karena sholat adalah perhubungan antara makhloq dengan tuhan yang diwajibkan kepada orang yang beriman . oleh itu tidak boleh menyeru bersama allah sesiapa pun termasuk menyeru nabi Muhammad dan ibrahim , karena sholat adalah semata-2 untuk allah .

72:18. Masjid-masjid adalah kepunyaan Allah; maka janganlah seru, berserta Allah, sesiapa pun.

15. tidak boleh baca "Amin" di akhir membaca alfatihah dan di akhir doa lihat di sni

kesimpulannya
setelah di larang mengerjakan sholat dengan mengut kitab-2 selain kitab-2 tuhan , dan masih mengerjakan perbuatan keji dan kejahatan , dan membaca dalah sholat dengan apa yang tidak di pahami dan lain-2 yang tersebut di atas . seorang itu terus bersholat juga , maka apakah hukumnya ?

jawabnya , kita harus ingat bahwa iblis telah menjadi kafi setelah meningkari hanya satu saja perintah allah. 2:34 bagitu juga adam dan isterinya terkeluar dari syurga bersama iblis hanya melanggar satu larangan saja 7:19,20,22,23,24,25. liham] kisah Adam dan Iblis


bacaan dalam sholat
bacaan di dalam sholat boleh di petik daripada man-2 ayat-2 yang sesuai yang berjumlah dengan banyak di dalam quran . pilihan berdasar keperluan selira sendiri karena sholat perhubungan yang amat peribadi antara hamba den tuhannya .


sebagai contuh , ayat yang lazim di ucapkan umat islam pada permulaan sholat mareka berbunyi
? inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin? 6:162
artinya ? sesungguhnya sholatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku adalah karena allah , bagi tuhan sekelian alam ? 6:162

akan tetapi di dalam quran ayat tesebut bermuala dengan kata ?qul ? artinya ? katakanlah?
jadi bunyinya yang sebenarnya begini :

?qul, inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin? 6:162
artinya

meninggal kata ?qul ? atau ? katakanlah ? pada ayat ini di dalam sholat adalah wajar karena ketika itu umat bercakap dengannya . maukah kita menyuruh tuhan dengan kata? katakanlah, sesungguhnya sholatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku adalah karena allah , bagi tuhan sekelian alam ? 6:162

justeru itu pada ayat-2 lain yang seperti itu juga wajar meninggalkan perkataan ?qul ? atau ?katakanlah? adalah menasabah .
sekian akan bersambung Tata cara sholat menurut quran? :facetongue:
« Last Edit: June 04, 2007, 11:05:03 AM by sayang »

Offline mike_pb

 • Naugrim
 • *
 • Posts: 83
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #1 on: May 28, 2007, 08:36:58 PM »
Salamun,
Kamu pandai bahasa Arab kebahasa Arab ke?

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #2 on: May 28, 2007, 09:59:04 PM »
Salamun,
Kamu pandai bahasa Arab kebahasa Arab ke?
iaya , iaya iya ...dulu saya bersholat dengan bahasa arab , tapai sekarang saya mau belajar bersholat dengan bahasa melayu yaitu dengan bahasa saya sendiri ...hehehe .
kamu bersholat dengan bahasa apa ????

Offline mike_pb

 • Naugrim
 • *
 • Posts: 83
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #3 on: May 28, 2007, 10:10:43 PM »
Salamun,

Quote
kamu bersholat dengan bahasa apa Huh?
Belum sembahyang lagi

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #4 on: May 28, 2007, 10:22:47 PM »
Salamun,

Quote
kamu bersholat dengan bahasa apa Huh?
Belum sembahyang lagi
kamu beragama apa  ???

Offline mike_pb

 • Naugrim
 • *
 • Posts: 83
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #5 on: May 28, 2007, 10:42:09 PM »
Salamun,
cuba lihat diskusi topic Beragama

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #6 on: May 28, 2007, 10:48:20 PM »
Salamun,
cuba lihat diskusi topic Beragama
di mana ???
coba tunjukan disini ???
« Last Edit: May 28, 2007, 10:53:29 PM by sayang »

Offline mike_pb

 • Naugrim
 • *
 • Posts: 83
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #7 on: May 28, 2007, 10:51:39 PM »
Agama Dunia dan Filsafat
No New Posts    Islam Sektarian
Pembahasan mengenai doktrin (landasan keimanan) serta tradisi kaum Muslim sektarian: Sunni, Syi'ah, Ahmaddiyah, JIL, dan sebagainya.

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #8 on: May 28, 2007, 10:55:39 PM »
Agama Dunia dan Filsafat
No New Posts    Islam Sektarian
Pembahasan mengenai doktrin (landasan keimanan) serta tradisi kaum Muslim sektarian: Sunni, Syi'ah, Ahmaddiyah, JIL, dan sebagainya.
mengapa ???
apa maksud awak ???
apa itu JIL ???
dan bagiman cara-2nya terdisi kaum mulim ???
kalau tulisan saya itu salah sila awak betulkan .. :facetongue:
coba terang di sini sepaya boleh saya turuti
coma terang bagitu saja saya yang bodoh ini tidak tahu? :facetongue:
« Last Edit: May 28, 2007, 11:16:18 PM by sayang »

Offline Guradan

 • Peredhil
 • ***
 • Posts: 275
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #9 on: May 29, 2007, 02:17:05 AM »
salam,

mungkin maksud saudara mike... kalau sayang berkunjung di bagian forum yang judulnya 'beragama' bisa diketahui pendapat dan posisi saudara mike...

thx
Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pemimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih/suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. (Dhp 1:2)

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #10 on: May 29, 2007, 10:04:21 AM »
salam,

mungkin maksud saudara mike... kalau sayang berkunjung di bagian forum yang judulnya 'beragama' bisa diketahui pendapat dan posisi saudara mike...

thx
salam
kalau bagitu saya salah paham,dengan sebab saya  yang mudah tersinggung dengan persoalan-2 yang seperti itu ,oleh  karena saya terlalu  ingin mempelajari tentang agama islam ini .yang mana tulisan-2 yang telah saya papar itu untuk menujukan pahaman-2 papa tahu 2007 ini .itu pun setelah di tungjuk ajar dari warga forum di sini seperti isa , nora , adly dan the .yang selama ini saya cari-2 karena selama ini saya beragama hanya menurut agama datuk ninik moyang orang melayu di daerah saya saja . :facesad:

Offline Guradan

 • Peredhil
 • ***
 • Posts: 275
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #11 on: May 29, 2007, 11:55:12 PM »
salam
kalau bagitu saya salah paham,dengan sebab saya? yang mudah tersinggung dengan persoalan-2 yang seperti itu ,oleh? karena saya terlalu? ingin mempelajari tentang agama islam ini .yang mana tulisan-2 yang telah saya papar itu untuk menujukan pahaman-2 papa tahu 2007 ini .itu pun setelah di tungjuk ajar dari warga forum di sini seperti isa , nora , adly dan the .yang selama ini saya cari-2 karena selama ini saya beragama hanya menurut agama datuk ninik moyang orang melayu di daerah saya saja . :facesad:

Tidak apa-apa.  ;D Justru bagus kalau di forum begini karena lebih hati2 menulis dan tidak langsung ketemu muka, jadi selain lebih hati2 menulisnya juga lebih tenang membacanya. Justru ingin belajar itu sangat bagus :)
Saya juga belajar banyak dari teman-teman di sini.
Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pemimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih/suci seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. (Dhp 1:2)

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #12 on: May 30, 2007, 10:04:13 PM »
salam,

mungkin maksud saudara mike... kalau sayang berkunjung di bagian forum yang judulnya 'beragama' bisa diketahui pendapat dan posisi saudara mike...

thx
apakah pendapat dan posisi saudara mike .. ???
terima kasih  :facetongue:

Offline sayang

 • Elandili
 • ****
 • Posts: 590
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #13 on: May 30, 2007, 10:25:08 PM »

Tidak apa-apa.? ;D Justru bagus kalau di forum begini karena lebih hati2 menulis dan tidak langsung ketemu muka, jadi selain lebih hati2 menulisnya juga lebih tenang membacanya. Justru ingin belajar itu sangat bagus :)
Saya juga belajar banyak dari teman-teman di sini.
apakah tulisan saya itu telah menyentuh peraraan orang lain ?
kalau ada terangkan boleh saya betulkan sepaya tenang membacanya  :facetongue:

Offline mike_pb

 • Naugrim
 • *
 • Posts: 83
  • View Profile
Re: Syarat-2 shah sholat
« Reply #14 on: May 30, 2007, 11:26:59 PM »
a
Quote
pakah pendapat dan posisi saudara mike .. Huh
terima kasih

Dulu saya beragama tetapi sekarang saya sudah tahu islam itu bukan agama